קידום הכשרה מקצועית

"לא מחלקים דגים – מחלקים חכות". יש משפחות שהדרך הנכונה והישירה ביותר לעזור להן היא לסייע לראש המשפחה לפרנס בכוחות עצמו את בני ביתו

ארבעה ילדים יש במשפחה ח'. האם משתכרת 2,500 ש"ח בחודש. האב מובטל. יש לו ראש טוב אך אין שום הכשרה מקצועית, והוא אינו מחזיק מעמד בעבודות טכניות פשוטות. ההוצאות לא נגמרות: שכר דירה, מים, חשמל…. אין ספק שהנסיון להחזיק ארבעה ילדים עם 2,500 ש"ח בחודש נידון לכישלון.

אפשר לעזור למשפחה בתמיכה חודשית, בתווי קניה או בסבסוד טיפולי השיניים, אך עבור משפחות מסוימות הדרך הנכונה והישירה ביותר היא לסייע לראש המשפחה לפרנס בכוחות עצמו את בני ביתו.

לימודים הם סיפור יקר, אך לטווח ארוך – כדאי. הם יוצרים שינוי אמיתי ומשפרים לאין ערוך את איכות החיים. אבחון מקצועי, דחיפה קטנה, סבסוד שכר הלימוד, והחיים נראים אחרת.

קידום הכשרה מקצועית לפרנסה הוא פרוייקט חברתי שחילץ בשנים האחרונות עשרות משפחות אל מחוץ לקו העוני. הפרוייקט מעניק פתרון נקודתי המשפר את מצב המשפחות באופן מהותי ולטווח ארוך, מבחינה מוראלית וכלכלית.

הבקשה לסבסוד הכשרה מקצועית מגיעה בדרך כלל מן הגורמים המטפלים במשפחה. העמותה מסייעת באבחון וייעוץ מקצועי חינם, כדי להבטיח את יעילות הצעד וקבלת הכשרה מקצועית התואמת את דרישות השוק ובמקביל לנצל את הכישורים והיכולות של הלומד. שכר הלימוד מוענק בשלבים רק לאחר שהוכח שהנתמך ענה על דרישות מוסד הלימודים כדי לדרבן ולמנוע ככל האפשר נשירה במהלך הלימודים. התשלום האחרון מוענק רק לאחר סיום הקורס וקבלת תעודת הגמר.

הכשרה מקצועית היא סיפור יקר, אך לטווח ארוך – כדאי ביותר