97% מהתרומה שלך עוברת ישירות לנזקקים!

3% – לכיסוי הוצאות ניהול ותפעול

אלפי נזקקים מברכים אותך על עזרתך, 2 דקות וסיימנו 🙂

פרטי התרומה


0.00

0.00 לכל חודש


פרטים אישיים


אני מעוניין בקבלה המוכרת למס ב:סיכום ופרטי אשראי