הרב ישראל מאיר לאו מסביר מדוע כדאי לתרום ליד אליעזר

תרום עכשיו

דבריו של הרב ישראל מאיר לאו לקראת פסח:

שלום וברכה,

תארו לעצמכם שני תאריכים בלוח השנה היהודי, אבל תאריכים מיוחדים במינם: ליל הסדר ויום הכיפורים.

שני עולמות. זה בין אדם לחברו, וזה בין אדם למקום.

בליל הסדר פותחים את השולחן לקראת ליל הסדר, לא פותחים עדיין את הדלת, אליהו הנביא עוד לא מגיע. אבל את הסדר פותחים במילים:

"כל דכפין ייתי ויאכל, כל דצריך יתי ויפסח".

פתוח בפני כל הרעב, שיבוא לאכול. כל מי שזקוק לצרכי הפסח, כולל הלבשה והנעלה, יבוא ויקבל.

האם זה תפקיד ללילה אחד בשנה?

ואם אדם הוא במצב של כל דכפין, שהוא רעב לא בפסח אלא בשאר ימות השנה – בקיץ, בחורף, בסתיו או באביב – לא צריך לעזור לו? לא צריך לדאוג לו לזוג נעליים בחורף כיוון שעוד לא פסח?

תאריך שני הוא יום הכיפורים. שיא ההתייחדות בין אדם למקום, יום טהרת עוונות. מגיע הרגע אחרי קריאת התורה בבוקר, על סדר העבודה של יום הכיפורים, מחפשים פרק מכל התנ"ך כולו לקרוא הפטרה לכבוד היום הקדוש, ומה כתוב בפרק הזה על היום הקדוש?

"כי תראה ערום וכיסיתו, הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, ומבשרך לא תתעלם".

אתם שומעים?

הקב"ה אומר בפי ישעיהו הנביא בפרק נ"ח, אם אתם רוצים לדעת מהו היום הנבחר בעיני, זה לא היום שרק מכים על חטא. זה לא היום שצמים ונמנעים מאכילה ושתייה ויתר תענוגי הגוף. אלא זה היום שבו אתה רואה מישהו עני, אתה רואה את צרכיו, ודואג לו.

כי כאשר הגמרא בבא בתרא אומרת שהכרובים היו בזמן שעושים רצונו של מקום פניהם איש אל אחיו, ולא פניהם לבית כמו בזמן שאין עושים רצונו של מקום…

יש תקופות שפניהם לבית. כל אחד דואג לבית שלו. אבל יש תקופות – וזה נקרא עושים רצונו של מקום – כשהכרובים היו פניהם איש אל אחיו.

לאור כל זה תבינו את חשיבותה של יד אליעזר.

הקבוצה הזאת של אנשים יקרים, מיסודה של הרב יעקב ויזל וחבר המתנדבים הקרובים אליו, והמתנדבים לעתים, והתורמים היקרים, מה הם עושים?

לא רק בליל הסדר! ולא רק כששומעים את ההפטרה ביום הקדוש של יום הכיפורים!

אלא יום ולילה, בוקר וערב, בלי אפליה, בלי לשנות כי-הוא-זה ממטרות החסד: אם זה מדובר על מלביש ערומים, אם זה מדובר על נותן לחם לרעבים, אם זה מדובר על הכנסת כלה, אם זה מדובר על ביקור חולים, אם זה מדובר על כל הסוגים של גמילות חסד – זאת הפעולה של יד אליעזר!

לאזרחים ולחיילים, לילדים ולאלמנות, ליתומים ולקשישים, וכל אחד בארץ יודע מי זה יד אליעזר! הבעיה היא שלא תמיד יש להם את האמצעים כדי למלא את משאלות הלב של הרבים שמתדפקים על שעריהם.

וכל פעם מגיעה ידיעה ואומרת "פה אין אוכל לשבת, תשלחו להם חבילת מזון", אז לא נותנים לאנשים להתבייש ולעמוד בתור, אלא הולכים אליהם הביתה בהצנע לכת כדי לא לבייש אותם, ומביאים להם את כל מה שאפשר כדי שיהיה להם חיים של כבוד, חיים של פרנסה, חיים ארוכים של ברכה והצלחה.

אני קורא לכם בכל נדבת לבכם, להיות שותפים למפעל הקדוש יד אליעזר ולתרום ככל אשר תוכלו, כדי להיות בין אלה שזוכים

"כי החסד הולך לפניהם והצדק מדבר בזכותם וזכויותיהם שמורות לעד ולעולמי עולמים".

תרום עכשיו